www.rtmj.net > 带有辙字的四字成语

带有辙字的四字成语

辙乱旗靡

辙鲋之急 (zhé fù zhī jí) 辙环天下 (zhé huán tiān xià) 辙乱旗靡(zhé luàn qí mǐ)

如出一辙、重蹈覆辙、螳螂拒辙、凭轼结辙、蹈其覆辙、造车合辙、辙乱旗靡、千古一辙、循途守辙、涸辙之鲋、一改故辙、古今一辙、万殊一辙、涸辙之鱼、涸辙之枯、北辙南辕、狃于故辙、蹈人旧辙

蹈其覆辙 蹈人旧辙 蹈袭覆辙 改弦易辙 改辕易辙 复蹈前辙 涸辙之鲋 南辕北辙 凭轼结辙 攀辕卧辙 如出一辙 同出一辙 一改故辙 辙乱旗靡 重蹈覆辙 螳臂当辙 北辙南辕 闭门合辙 车辙马迹 出门合辙 出门应辙 更弦改辙 更弦易辙 涸辙枯鱼 枯鱼涸辙 攀车卧辙 旗靡辙乱 千古一辙 前辙可鉴 熟路轻辙 循涂守辙 循途守辙 易辙改弦 造车合辙 改途易辙 改辙易途

涸辙之鲋 南辕北辙 重蹈覆辙 蹈其覆辙 蹈人旧辙 蹈袭覆辙 复蹈前辙 改弦易辙 改辕易辙 涸辙之鲋 南辕北辙 攀辕卧辙 凭轼结辙 如出一辙 同出一辙 一改故辙 辙乱旗靡

江山易改,阳光灿烂,改弦易辙

释义:想往南而车子却向北行.比喻行动和目的正好相反.注音:nán yuán běi zhé 造句:(1) 只有目标明确,才不会南辕北辙.(2) 他俩的个性南辕北辙,根本谈不拢.(3) 如今我的生活方式和原本的构想,可说是南辕北辙,全不相干.(4) 他不按

重蹈覆辙 [chóng dǎo fù zhé]汉语成语发音:chóng dǎo fù zhé比喻不吸取教训,重犯以前的错误.含贬义.中文名重蹈覆辙成语重蹈覆辙发音chóng dǎo fù zhé注音ㄓㄨㄙ ㄉㄠˇ ㄈㄨ ㄓㄜ用法作谓语、宾语

额啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊哦哦哦哦哦哦别问我了我不会额呃若非散热风扇责任分散责任分散在发热二十四史人负责实施所谓十分热死人死人呃呃额功夫相当分散在热死人

重蹈覆辙 [ chóng dǎo fù zhé ] 生词本基本释义 详细释义 [ chóng dǎo fù zhé ]蹈:踏;覆:翻;辙:车轮辗过的痕迹.重新走上翻过车的老路.比喻不吸取教训,再走失败的老路.出 处《后汉书窦武传》:“今不虑前事之失;复循覆车之轨.”例 句失败并不可怕,但应分析原因,吸取教训,把它当作借鉴,以免~.

友情链接:xmjp.net | ddgw.net | lzth.net | sgdd.net | ndxg.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com