www.rtmj.net > 督组词

督组词

都督、 督阵、 督学、 总督、 督促、 督导、 督办、 督军、 督察、 督战、 基督、 督抚、 督缮、 趣督、 督索、 校督、 督进、 督并、 督劝、 穑督、 骑督、 督正、 督御、 督辕、 检督、 煎督、 河督、 指督、 责督、 督笞、 教督、 程督、 督治、 督任、 督相、 督造、 训督、 督帅、 戍督、 督篆

带有"督"字的组词 丁督护歌 九门提督 催督 劝督 基督 基督教 天督 家督 巡督 左右督 帐下督 平原督邮 总督 戍督 指督 提督 教督 杖督 校督 检督 河督 港务监督 煎督 玄衣督邮 理督 监督 看督 督亢 督任 督促 督催 督军 督切 督劝 督办 督励 督厉 督压 督参 督听 督学 督学使者 督守 督察 督导 督工 督帅 督师 督并 督府 督役 督御 督战 督抚 带有"督"字的成语 平原督邮

督的组词 : 都督、 督阵、 督办、 督察、 督军、 总督、 督促、 基督、 督导、

督的组词有都督、督阵、督促、督导、检督等.具体如下:督的释义 拼 音:dū 部 首:目 笔 画:131、监督指挥:~战.~办.~师.~率.2、姓.扩展资料 一、都督[dū du] 古代官名.魏晋以 后大都督是全国最高军事统帅,都督是地方军政长官.明代置五军都督府为最高军事机关.清初废.辛 亥革命时各省曾设都督,是省的最高军政官职.二、督阵[dū zhèn] 在阵地上督战.拔河比赛,双方领导到现场~.三、督促[dū cù] 监督催促:已经布置了的工作,应当认真~检查 四、督导[dū dǎo] 监督指导:~员.教育~制度.莅临~.五、检督[jiǎn dū] 检查监督.

“督?”的词语:督促 督察 督过 督亢 督导 督邮 督责 督学 督战 督办 督军 督抚 督师 督饬 督率 督标 督护 督脉 督帅 督催 督课 督造 督训 督府 督齐 督厉 督工 督署 督统 督参 督镇 督捕 督检 督辕 督御 督阵 督理 督励 督臣 督策 督守 督趣 督正 督篆

基督、指督、催督、缘督、责督、理督、家督、巡督、督学、鞭督、杖督、骑督、督促、督察、督过、督导、督亢、督邮、督战、督师、督责、督办、督军、督检、督抚、督镇、督帅

督的组词:都督、督阵、督学、督邮、总督、督促、督导、督办、督军、督察、督战、基督、督抚、督缮、趣督、督索、校督、督进、督并、督劝、穑督、骑督、督正、督御、督辕、检督、煎督、监督、河督、指督、责督、督笞、教督、程督、

监督 督查

【中文名】 督 【拼音】dū 【部首】目 【释义】监管;察看 【督促】 dūcù 监督催促.〖例句〗小强学习缺少自觉性,经常要父母督促,才能完成作业.【谜语】小叔眼光低,凡事却爱管(打一字)[2] 督 【谜语解析】“眼”即为“目”,低,说明位于下面,“叔+目=督”dū,察看;监管:监~.~办.~导.~察.~促.

监督、督促、督察、都督、督过、督导、基督、督亢、总督、督邮恭维、恭敬、恭喜、谦恭、出恭、恭候、恭贺、恭人、恭谨、恭默

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com