www.rtmj.net > 含有楼和台的成语

含有楼和台的成语

近水楼台

海市蜃楼、 山雨欲来风满楼、 高楼大厦、 近水楼台先得月、 空中楼阁、 更上一层楼、 亭台楼阁、 人去楼空、 琼楼玉宇、 近水楼台、 万丈高楼平地起、 秦楼楚馆、 楼阁台榭、 背山起楼、 寸木岑楼、 闳宇崇楼、 青楼楚馆、 凤楼龙阙、 楼船箫鼓、 龙楼凤阁、 谢馆秦楼、 琼楼金阙、 阆苑琼楼、 玉楼赴召、 仙山楼阁、 朱楼碧瓦、 岑楼齐末、 朱阁青楼

人去楼空,海市蜃楼,空中楼阁

楼台亭阁 所有含有楼字的成语如下: 背山起楼 楚棺秦楼 寸木岑楼 歌楼舞榭 更上一层楼 海市蜃楼 红粉青楼 近水楼台 近水楼台先得月 空中楼阁 阆苑琼楼 楼台亭阁 平地楼台 秦楼楚馆 琼楼玉宇 人去楼空 山雨欲来风满楼 上楼去梯 蜃楼海市 玉楼赴召

空中楼阁 楼台亭阁 背山起楼 楚棺秦楼 寸木岑楼 歌楼舞榭 更上一层楼 海市蜃楼 红粉青楼 近水楼台 近水楼台先得月 空中楼阁 阆苑琼楼 楼台亭阁 平地楼台 秦楼楚馆 琼楼玉宇 人去楼空 山雨欲来风满楼 上楼去梯 蜃楼海市 玉楼赴召

亭台楼阁、舞榭歌台、登台拜将、近水楼台、琼台玉阁 一、亭台楼阁 [ tíng tái lóu gé ] 生词本 基本释义 详细释义 释义:泛指多种供游赏、休息的建筑物.出处:清文康《儿女英雄传》第一回:“虽然算不得大园庭,那亭台楼阁,树林山水,

人去楼空 [rén qù lóu kōng] 基本释义 人已离去,楼中空空.比喻故地重游时睹物思人的感慨. 贬义 出 处 唐崔颢《黄鹤楼》:“昔人已乘黄鹤去;此地空余黄鹤楼;黄鹤一去不复返;白云千载空悠悠.” 例 句1. 昔日的歌馆亭台,现在已经~,一片荒凉了.

1. 谢馆秦楼: 指妓院.2. 舞榭歌楼: 榭:建筑在高台上的房屋.为歌舞娱乐而设立的堂或楼台.泛指歌舞场所.同“舞榭歌台”.3. 亭台楼阁: 泛指多种供游赏、休息的建筑物.4. 琼楼金阙: 犹琼楼玉宇.指月中宫殿,仙界楼台.也形容富丽堂皇的建筑物.5. 平地楼台: 比喻原来没有底子而白手建立起来的事业.

亭台楼阁_成语解释 【拼音】:tíng tái lóu gé 【释义】:泛指多种供游赏、休息的建筑物.

台的成语有哪些 :亭台楼阁、 舞榭歌台、 近水楼 近水楼台、 阳台云雨、 琼台玉阁、 筑台募士、 上不得台盘、 黄台之瓜、 如登春台、 层台累榭、 琼台玉宇、 章台之柳、 西台痛哭、 楼阁台榭、 三台八座、 瑶台琼室、 好戏连台、 台阁生风、 金台市骏、 瑶台银阙、 后台老板、 开台锣鼓、 章台杨柳、 下不来台、 鹿走苏台、 走马章台、 任凭风浪起,稳坐钓鱼台

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com