www.rtmj.net > 秦朝赵高是怎么死的

秦朝赵高是怎么死的

赵高(?-前207年)是秦朝末期的大阴谋家,是沙丘之谋和望夷宫政变的始作俑者.史记没有为赵高单独立传,他的记载主要见于李斯列传和蒙恬列传. 赵高的祖上是赵国王室的疏远者.赵高的母亲因犯罪在隐官工作时,与在隐官当文法小官吏

公元前208年赵高设计害死李斯,继之为秦朝丞相.第三年他迫秦二世自杀,另立子婴(秦始皇大儿子扶苏的儿子)为秦王.不久被子婴设计杀掉,诛夷三族.拓展资料赵高生年不详,嬴姓,赵氏,中国秦朝二世皇帝时丞相,着名宦官(此说法

被秦三世杀的司马迁在《史记蒙恬列传》中说:“赵高者,诸疏远属也.赵高昆弟数人,皆生隐宫,其母被刑,世世卑贱.秦王闻高强力,通于狱法,举以为中车府令.” 赵翼在《陔余丛考》卷四十一《赵高志在复仇》条云:“高本赵诸公

秦朝赵高(公元前207年)子婴借机杀死赵高的. 秦朝时,赵高杀了二世之后,便立二世的哥哥的儿子孺子子婴为秦王,将二世当做平民来埋葬.要子婴斋戒,以便入太庙祭祖,接掌传国玉玺. 当斋戒进入第五天时,子婴与他的两个儿子商议说:"丞相赵高杀了二世,怕臣子杀他,就假装道义来拥立我登基.我听说赵高竟然与楚国相约要灭秦朝皇室,然后在关中称王,现在要我斋戒,以便入太庙,就是希望借此在庙中杀我,我想届时装病不去,那丞相一定会自己找我,等他一来就杀了他." 到了要入太庙的时候,赵高派人去请子婴等人,子婴不去.赵高果然自己前来,说道:"宗庙之事,非常重要,大王为何不去呢?"子婴趁此机会在斋宫中杀了赵高,并灭了赵高三族

农民起义已严重危及到秦朝的统治,怠于政事的秦二世对此有所察觉,对长期专权的赵高产生了不满.坏事做尽的赵高害怕二世追究他的过失,决定先下手为强,利用自己掌握的宫内外大权派亲信强迫秦二世自杀,然后操纵政局,欲立秦二世之子公子婴为秦王. 秦王婴认识到赵高的险恶用意,经过周密的策划,在赵高督促其到宗庙受玺的时候,令早已埋伏好的手下人挥剑杀死了赵高,结束了赵高罪恶滔天的一生.随后子婴素车白马,手捧玉玺向刘邦投降,至此秦朝灭亡.

<史纪>记载是扶苏的儿子子婴杀的 :九月,赵高令子婴斋戒,当庙见,受玉玺.斋五日.子婴与其子二人谋曰:“丞相高杀二世望夷宫,恐群臣诛之,乃佯以义立我.我闻赵高乃与楚约,灭秦宗室而分王关中.今使我斋、见庙,此欲因庙中杀我.我称病不行,丞相必自来,来则杀之.”高使人请子婴数辈,子婴不行.高果自往,曰:“宗庙重事,王奈何不行?”子婴遂刺杀高于斋宫,三族高家以徇. 赵高(?~前207可知年龄不详.

刘邦入咸阳之前,赵高弄死了胡亥,后来子婴做了国君,子婴没敢称称自己为皇帝,自称秦王,赐死了赵高,

子婴早在当公子期间,就已耳闻目睹了赵高的种种罪行.现在被赵高推上王位,知道自己不过乃是一个傀儡而已.子婴不愿再重蹈胡亥的覆辙,便与自己的贴身太监韩谈商定了斩除赵高的计划. 原来赵高要子婴斋戒五日后正式即王位.等到期限到了,赵高便派人来请子婴接受王印,正式登基.可子婴推说有病,不肯前往.赵高无奈,只得亲自去请.等赵高一到,宦官韩谈眼疾手快,一刀就将他砍死了.子婴随即召群臣进宫,历数了赵高的罪孽,并夷其三族(父族、母族、妻族).

是被杀的,就是被那个向刘邦投降的子婴杀的好像

子婴早在当公子期间,就已耳闻目睹了赵高的种种罪行.被赵高推上王位,知道自己不过乃是一个傀儡而已.子婴不愿再重蹈胡亥的覆辙,便与自己的贴身宦官韩谈商定了斩除赵高的计划.原来赵高要子婴斋戒五日后正式即王位.等到期限到了

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com