www.rtmj.net > 骚组词语和拼音

骚组词语和拼音

骚客,搔首弄姿

这个字主要有两种读音,分别是sāo和sǎo.具体的读音根据不同的情况会有不同的发音(以下内容来自搜狗百科):1、屈原的《离骚》,见示例2、骚害(骚扰,伤害);骚骚(急迫的样子);骚杀(下垂飘动的样子);骚边(骚扰边境)通“

骚组词有哪些词语 骚话、骚人 骚经、赶骚 诗骚、骚坛 骚掠、骚闹 牢骚、骚牛 骚策、骚携 雕骚、骚兴 骚杂

拼音:sāo sǎo 骚 sāo 1. 动乱,扰乱,不安定:~乱.~扰.~动.2. 忧愁:“离~者,犹离忧也.”3. 指中国屈原的《离骚》,后泛指诗文:~体.~人.~客.风~(指《诗经》和《离骚》,代指古代诗歌或文化;指妇女举止轻佻).4. 举止轻佻,作风下流:~货.5. 同“臊”(sāo ㄙㄠ).● 骚 sǎo ◎ 古通“扫”,尽其所有,扫数出动:“大王宜~淮南之兵.”

骚sāo骚动,骚扰,骚乱 宗zōng宗旨,宗教,宗派 怜lián可怜,怜惜,怜悯 怕pà可怕,怕事,怕羞

骚 sāo sǎo动词,名词,形容词.有动乱、不安定,忧愁,举止轻佻等意思.亦指中国屈原的《离骚》,后泛指诗文.现代人认为骚是个贬义词,其实不然,骚只是一种被压抑的情绪的行为表现,诗人以前被称为骚人.骚 sǎo同“扫”.

骚组词 骚子、骚奴、骚屑、骚愁、骚兴、骚搅、骚扰、骚章、骚士、骚携、骚经、驿骚、震骚、骚动、骚踪、骚文、骚魂、骚音、骚攘、楚骚、除骚、离骚、牢骚、疥骚、赶骚、嗷骚、骚困、骚思、骚场、骚句、骚然、骚掠、骚学、骚情、惊骚

带骚的四字词语 :满腹牢骚、 骚情赋骨、 迁客骚人、 放屁辣骚、 风骚娘们、 撒骚放屁、 灶上骚除、 灶上骚除、 墨客骚人

骚扰、牢骚、骚体、骚乱、骚客、骚人、骚驿、骚子、骚章、骚骚、骚杂、骚策、骚坛、骚牯、骚牛、雕骚、萧骚、骚携、肆骚、骚语、骚虐、骚侥、骚兴、骚然、骚旨、骚经、骚除、骚话、骚笔、震骚、诗骚、刁骚、骚掠、骚词、骚头、赶骚、骚文、骚激、骚屑、驿骚

以上的拼音及组词如下:痰、tán~喘.~厥.~盂.吐~.携、xié~手.~带.扶老~幼.擞、sòu ~~.sǒu抖~.缤、bīn~纷.扳、bān~动.~道岔.咚、dōng叮~.监、jiān~护.~考.~听. jiàn太~.侄、zhí~儿.~女.叔~.子~辈.~孙.郎、láng大~.~才女貌. làng屎壳~.皆、jiē~大欢喜.人人~知.敛、liǎn ~钱.~足.媳、xí儿~.弟~.侄~.孙~.骚、sāo~乱.~扰.~动. sǎo宜~.宗、zōng祖~.~庙.~祠.

友情链接:596dsw.cn | ceqiong.net | ndxg.net | ltww.net | hhjc.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com