www.rtmj.net > 虚字成语大全集

虚字成语大全集

座无虚席[zuò wú xū xí] 座位没有空着的,形容观众、听众或出席的人很多.徒有虚名[tú yǒu xū míng] 空有某种名声,指名不符实.也说徒有其名.名不虚传[míng bù xū chuán] 确实很好,不是空有虚名.虚怀若谷[xū huái ruò gǔ] 胸怀像山谷那样的

名不虚传、座无虚席、徒有虚名、虚怀若谷、故弄玄虚、蜗角虚名、做贼心虚、虚左以待、虚无缥缈、弄虚作假、虚度年华、虚张声势、耳闻是虚,眼观为实、虚无飘渺、子虚乌有、弹无虚发、虚情假意、事同虚设、乘虚而入、不虚此行、浮语虚辞、一人传虚,万人传实、扁担脱,两头虚、乌有子虚、一钱不落虚空地、游刃皆虚、虚延岁月

虚怀若谷、虚与委蛇、子虚乌有、虚张声势、虚无缥缈、虚位以待、名不虚传、故弄玄虚、弹无虚发、虚虚实实、座无虚席、虚情假意、不虚此行、谦虚谨慎、避实就虚、弄虚作假、乘虚而入、虚左以待、虚有其表、徒有虚名、批亢捣虚、虚无飘渺、虚室生白、深藏若虚、蜗角虚名、做贼心虚、虚度年华、虚晃一枪、趁虚而入、向壁虚构

怀若谷、 谦虚谨慎、 虚左以待、 虚位以待、 虚度年华、 虚与委蛇、 趁虚而入、 徒有虚名、 乘虚而入、 虚有其表、 座无虚席、 虚虚实实、 深藏若虚、 避实就虚、 蜗角虚名、 做贼心虚、 故弄玄虚、 子虚乌有、 弹无虚发、 名不虚传、 虚无飘渺、 虚张声势、 虚室生白、 虚无缥缈、 弄虚作假、 虚情假意、 不虚此行、 批亢捣虚、 虚晃一枪

虚与委蛇、虚怀若谷、虚张声势、子虚乌有、乘虚而入、虚无缥缈、虚位以待、座无虚席、名不虚传、故弄玄虚、虚虚实实、虚情假意、弹无虚发、弄虚作假、不虚此行、虚左以待、趁虚而入、虚有其表、避实就虚、虚度年华、谦虚谨慎、徒有虚名、深藏若虚、做贼心虚、虚室生白、虚晃一枪、蜗角虚名、批亢捣虚、虚无飘渺、矢无虚发

虚怀若谷 虚与委蛇 虚无缥缈 虚张声势 虚左以待 虚无飘渺 虚度年华 虚位以待 虚无恬淡 虚室生白 虚舟飘瓦 虚有其表 虚情假意 虚生浪死 虚己受人 虚虚实实 虚词诡说 虚心冷气 虚论高议 虚己以听 虚晃一枪 虚往实归 虚无恬 虚骄恃气 虚心平意 虚应故事 虚嘴掠舌 虚堂悬镜 虚美隐恶 虚文缛礼 虚构无端 虚废词说 虚文缛节

座无虚席 虚无缥缈 虚情假意

虚情假意 虚头巴脑 虚怀若谷 虚与委蛇 虚无缥缈 虚张声势 虚左以待 虚无飘渺 虚度年华 虚位以待 虚无恬淡 虚室生白 虚舟飘瓦 虚有其表 虚情假意 虚生浪死 虚己受人 虚虚实实 虚词诡说 虚心冷气 虚论高议 虚己以听 虚晃一枪 虚往实归 虚无恬 虚骄恃气 虚心平意 虚应故事 虚嘴掠舌 虚堂悬镜 虚美隐恶 虚文缛礼 虚构无端 虚废词说 虚文缛节

名副其实 实至名归 春华秋实 实事求是 华而不实 脚踏实地 虚妄 虚伪 虚心 虚荣 虚无 虚掩 虚实 虚弱 虚幻 虚拟 虚浮 虚空 虚怀 虚舟 虚诞

虚怀若谷虚无缥缈虚无:空虚;缥缈:隐隐约约,若有若无的样子.形容空虚渺茫.虚词诡说虚:虚假;诡:欺诈.虚假不实的话.虚有其表虚:空;表:表面,外貌.空有好看的外表,实际上不行.指有名无实.虚嘴掠舌比喻花言巧语.虚与委蛇虚:假;委蛇:随便应顺.指对人虚情假意,敷衍应酬.虚情假意

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com